MAKROBIOTIK 

Makrobiotik är ett sammansatt ord och kommer från grekiskan. Makro betyder stor och bios betyder liv, man brukar säga att makrobiotik betyder det storslagna livet. Grundtanken är att göra livet mer storslaget, att vidga vyerna och perspektiven, öka flexibiliteten och öka beredskapen för nya händelser, impulser och anpassa oss till nya omständigheter. Makrobiotiken kan också beskrivas som ”Mittens väg” . Detta uttryck har ursprung i Österländsk filosofi, där man talar om måttfullhet i våra liv.

Att äta bra hälsosam mat som anpassas efter hur vi lever, i vilken kondition (nuläge) vi är och vilken konstitution (medfödd) vi har, i vilket klimat vi lever och vilken tid på året det är, vilken aktivitetsgrad vi har etc gör att vi kan anpassa oss och hantera livet och dess förändringar bättre. Mittens väg handlar mycket om att uppskatta matens betydelse för hälsa och det handlar också om att finna livsglädje, att ha bra umgänge med andra människor man tycker om och att finna nöje i att göra dagliga kroppsövningar, tex Do-in, meridiansteching, yoga eller någon annan kroppsaktivitet som du tycker om.

Från början handlade makrobiotiken om att ha en sund ekologisk livsstil och att leva i harmoni med naturen och vår omgivning. De makrobiotiska principerna med ekologi och yin (tex. expanderande, kylande) och yang (tex. kontraherande, värmande) kan översättas till alla fenomen, relationer till andra människor och institutioner i vår omgivning. I dag har makrobiotiken kommit att handla mycket om att äta sig frisk från olika sjukdomar. Kraften i maten är stor, hur vi äter påverkar mycket hur vi mår och vår hälsa. Felaktiga matvanor ger oss fel näring. Det vi äter ska bli en del av oss, av våra celler av vårt blod som genomströmmar oss. Cellerna i blodet tex tar 120 dagar att förnyas. Tänker vi så förstår vi att maten vi äter inte bara ska vara en glädje för smaklökarna och synen, utan maten vi äter kommer att stanna länge med oss och kvalitén på maten kommer att ha en avgörande roll i vår hälsa. Likväl som vi kan äta oss sjuka kan vi äta oss friska.

Inom makrobiotiken ser man mänskan som en helhet, kropp, psyke och själsliga aspekter hänger ihop. När man inom makrobiotiken vill komma tillrätta med en obalans, som man säger om ohälsotillstånd så går man till roten av problemet, försöker förstå varför det uppkommit och ändrar de förhållandena och på så sätt strävar efter att uppnå jämvikt och harmoni och vi har ett personligt ansvar för hur vi mår. Inom makrobiotiken använder vi oss av maten som medicin och vi använder oss av olika huskurer.