Personlig rådgivning

Gratulerar till ditt nya liv. Du kommer om du väljer att ta en rådgivning att få en introduktion till hur du själv kan ta makten över din hälsa med hjälp av makrobiotik. 

Makro betyder stor och bios betyder liv, alltså betyder makrobiotik – stort liv. Det kan också betyda att man ser på livet från det stora perspektivet. Hur allt hänger ihop. Hur man kan skapa personlig frihet genom rätt kost, dagliga övningar,  som do-in, qi-gong, andningsövningar, promenader eller meditation. Man utgår ifrån läran om yin och yang och hur allt påverkar varandra. Till exempel så har kosten en stor betydelse för hälsan och likväl som man kan äta sig sjuk, kan man äta sig till bättre hälsa. 
Makrobiotiken har rötter i japansk hälsokost. Det är en lära som omfattar alla områden i livet; kosten, dagliga övningar, förhållningssätt till sig själv, till andra och till övriga omvärlden.

Inom makrobiotiken anpassar man sitt sätt att leva och det man äter efter hur omständigheterna är just nu. Man tar hänsyn till grundkonstitution, vilken du är född med, hur din rådande hälsa är just nu, vilken aktivitetsgrad du har i tex arbete och med familj samt vilken årstid och klimat du bor i . Därifrån hittar man en personlig stil och som man sen anpassar vartefter livet varierar.

Kostnad och tidsåtgång 

En rådgivning tar 2 timmar och kostar 1600 kr
En uppföljning inom 4 månader tar 1 timme och kostar 700 kr. Det kan behövas 1- 4 gånger uppföljning
Info och tidsbokning  karin@denvildamedicinen.se

Kurser

Laga makrobiotisk mat 1-2 dagar
Mjölksyrning av grönsaker 1 dag
Misotillverkning  1 dag
Kurs i makrobiotik 1 år

Karin Fredriksson